Blåhat eller knautia arvensis er en af vores gamle vilde planter som er populær blandt mange insekter. Blåhat ses i enge og vejkanter, hvor de 60-80 cm høje stauder ofte står og svajer i vinden med insekter flyvende omkring sig. Blåhatten er desuden en hjemmehørende plante i Danmark, og af den grund er stauden også velkendt for vores insekter, hvilket som udgangspunkt er meget positivt. Blåhat er en flerårig urt med blåviolette blomster, som sommetider ses i en hvidlig og rosa farve.

Mange er ved at forstå og acceptere, at vi alle skal hjælpe til, hvis insekterne skal overleve i denne her verden. Du kan hjælpe insekterne ved at lave små samfund til dem, og det kan gøres på mange forskellige måder fx. ved at så blåhat eller en blanding af blomster hvor blåhat indgår.

Blåhat kan vokse på områder i byen, enge, skovbryn, grøfter, vejkanter, krat, ruderater og overdrev og er almindelig i Danmark. En tæt bestand af blåhat er både smukt og godt for en lang række arter. Her nyder bredpander og dukatsommerfugle godt af plantens nektar. Blåhat er rimelig almindelig i hele landet og vokser typisk på overdrev og enge.

Vil du lave en blomstereng der indeholder blåhat, eller et større blomsterbed, skal du så direkte om efteråret ude, direkte i jorden, på den placering du har valgt. Det afklippede skal fjernes for at udpine jorden. Efter såning holdes jorden fugtig, indtil spiringen er godt i gang.

Blåhat er altså en staude, og skal sås om efteråret eller tidlig vinter, og placeres udenfor, da spirehvilen brydes af vintervejr.

De kan jo være flotte og give fint med nektar til nogle insekter. Den blomstrer fra juni til august med lilla blomster og findes spredt over det meste af Danmark. Blomsterne dufter sødt og krydret og besøges af mange insekter. Efter den har blomstret visner den, og straks er frøene er modnet. Skuddet falder til jorden hvor myrer indsamler frøene som derved spredes. Myrerne slæber frøene væk fra planten for at udnytte olielegemet, men spiser som sådan ikke selve frugten – eller rettere frøet. Der er som regel et kæmpe overskud af frø de steder i naturen, hvor de vilde planter vokser, så det vil ikke være et problem at høste lidt af frøene og give videre til naboen.

Så hvis du vil gøre noget godt for insekterne og bringe den vilde blomstrende eng ind i din have er bålhatten et must. Nogle af vores insekter brug for hjemmehørende planter, som de er vant til.

Når du sår blåhat fra frø kræver den lys, det betyder, at de ikke må dækkes til med jord, men blot trykkes så meget, at de får god kontakt med jorden og ikke flyver væk.

Den er også meget almindelig at finde i diverse blomsterfrø-blandinger, der egner sig godt, hvis du vil i gang med at etablere en smuk blomstereng i haven.